Příspěvky

Velkonoce

Obrázek
       ... Velkonoce,        žel, jen jedenkrát jsou v roce,         nouze jest o vykoupení         větší nežli o chléb denní,        jehož nelze polykati       pro bolest, jež s vášní katí        hrdlo hladové nám svírá...  Bohuslav Reynek  "V postě" (úryvek) 

Vzkříšení

Obrázek
“...Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života....” (Jan 8:12)

Pláč

Obrázek
... nezapomínat na slzy, ať jsou z jakéhokoli pramene...
převracím noci - listy knihy zbavit se provždy pochyb tíhy a bolest připodobnit k dívce  ve tmě, z níž cítím závan dechu v hrudi mi bije srdce z mechu měkce jak tiché soví peří  jak cizí ruce na přikrývce

Řeka

Obrázek
Nevím, zda mi něco umí dodat větší klid, než pohled na vodní hladinu. Obecně pokládám lidská sídliště v blízkosti řek za přirozeně bohatá.

Roštín

Obrázek

Jepičí život

Obrázek